Η Αγκαλιά που Ψήλωνε / The Hug that made you Grow

‘Η Αγκαλιά που Ψήλωνε’, ένα παιδικό βιβλίο γραμμένο από το Μάριο Μάζαρη, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Αθήνα 2022.

‘The Hug that made you Grow’, a picture book written by Marios Mazaris, published by Editions Papadopoulos, Athens 2022.